» چرا؟ :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳٩٥
» باز هم سناریویی تکراری :: سه‌شنبه ۳ شهریور ،۱۳٩٤
» مقدمه ای بر تستهای خوردگی :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ،۱۳٩٤
» باز هم تعدیل :: چهارشنبه ٦ شهریور ،۱۳٩٢
» متن هایی در زمینه متالورژی :: شنبه ٢٤ فروردین ،۱۳٩٢
» آدرس سایت دانلود استانداردهای IPS :: سه‌شنبه ۳ بهمن ،۱۳٩۱
» سایتی در رابطه با فرآیند شکل دادن spinning :: چهارشنبه ٢٠ دی ،۱۳٩۱
» سایتی در رابطه با فرآیند شکل دادن spinning :: چهارشنبه ٢٠ دی ،۱۳٩۱
» سایتی در رابطه با فرآیند شکل دادن spinning :: چهارشنبه ٢٠ دی ،۱۳٩۱
» در چه مواقعی فلزات را رنگ می زنند؟ :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳٩۱
» استاندارد تمیز کاری سطوح :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳٩۱
» Grades of surface preparation (Blast Cleaning) :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳٩۱
» روز کار برای ما :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳٩۱
» باز باران با ترانه :: دوشنبه ٢٩ آبان ،۱۳٩۱
» سایتی در رابطه با خرید و فروش خودرو :: دوشنبه ٢٩ آبان ،۱۳٩۱
» بی متال ها :: یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱
» معرفی یک پیل اختلاف غلظتی در خودرو :: یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱
» مثالی از یک پیل اختلاف دمشی /کاربرد در خودرو :: شنبه ٦ آبان ،۱۳٩۱
» 4 نفر از همکاران رفتند :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳٩۱
» سیستم های رنگ بر اساس IPS-E-TP-100 :: دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳٩۱
» جدول برنامه رنگ(paint scedule) براساس استاندارد IPS-E-TP-100 :: دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳٩۱
» استانداردهای IPS کاربردی در صنایع نفت(برای رنگ) :: دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳٩۱
» سیستم پوشش دادن سرد توسط نوارهای پترولاتوم :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳٩۱
» نکاتی در مورد رنگ بر اساس استاندارد IPS-E-TP-100 :: دوشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩۱
» الزامات طراحی یک سیستم رنگ :: یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩۱
» دسته یندی محیطهای خوردگی :: یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩۱
» نکاتی در رنگ آمیزی :: یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩۱
» در چه مواقعی فلزات را رنگ می زنند؟ :: یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩۱
» الزامات رنگ کاری یک سطح :: یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩۱
» فرآیند رنگ زدن کی باید متوقف شود :: یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩۱
» 1-4-1-سل ارائه شده توسط Roger Gilmont و Robert Walton :: شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳٩۱
» 1-4-انواع سل‌های مورد استفاده برای بررسی توزیع جریان: :: شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳٩۱
» 1-3-3توزیع جریان موثر (Effective Current Distribution) :: شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳٩۱
» 1-3-2-توزیع جریان ثانویه (Secondry Current Distribution) :: شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳٩۱
» 1-3-1-توزیع جریان اولیه (Primary Current Distribution) : :: شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳٩۱
» 1-3-انواع توزیع جریان :: شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳٩۱
» 1-1-مفهوم توزیع جریان :: شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳٩۱
» 1-1-مفهوم توزیع جریان :: شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳٩۱
» سل های آبکاری :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩۱
» مقدمه ای بر استفاده از هول سل :: دوشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳٩۱
» ASM metals handbook :: دوشنبه ٢٤ بهمن ،۱۳٩٠
» چرا؟ :: چهارشنبه ٢۸ دی ،۱۳٩٠
» خوردگی تنشی و خوردگی تنشی ناشی از گوگرد :: دوشنبه ٢٦ دی ،۱۳٩٠
» کتابهای casti :: یکشنبه ۱۸ دی ،۱۳٩٠
» آدرس سایت برای دانلود نرم افزار :: یکشنبه ۱۸ دی ،۱۳٩٠
» ASME B 31.3 :: شنبه ۱٧ دی ،۱۳٩٠
» آدرس سایت برای آشنایی با برجهای خنک کننده :: دوشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳٩٠
» پیشرفته ترین مودم همراه :: دوشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳٩٠
» سایتی برای بازار یابی مطمئن در ایران :: شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٩
» مقدمه بر سنسور اکسیژن(لامبدا سنسور) :: شنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٩
» تبدیل واحد ها به صورت online :: شنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٩
» دانلود رایگان کتابهای علمی :: شنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٩
» کتاب در رابطه تنظیم خودرو های انژکتوری :: شنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٩
» ارزش انسان :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٩
» مطلبی درباره اندازه گیری سرعت خوردگی :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٩
» آشنایی با نرم افزار مورد استفاده در piping :: شنبه ٧ دی ،۱۳۸٧
» یک سایت خوب برای معرفی خوردگی و مثالهای خوب :: دوشنبه ٢ دی ،۱۳۸٧
» reynolds company for aluminium :: دوشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٧
» دانلود کتاب و جزوه :: دوشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٧
» آدرس سایت دانشگاه MIT :: دوشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٧
» ویژگی خوردگی فلزات در محیطهای مختلف خورنده :: یکشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٧
» معرفی انواع خوردگی :: یکشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٧
» تبلیغات احمقانه :: چهارشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٧
» اطلاعاتی در رابطه با استاندارد ساخت لوله ها :: سه‌شنبه ٧ آبان ،۱۳۸٧
» سایتی در رابطه با تلرانس ابعادی :: دوشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٧
» سایتی برای پرسشهای مختلف در رابطه با رنگ و پوشش دادن :: سه‌شنبه ٩ مهر ،۱۳۸٧
» ناسا :: شنبه ٦ مهر ،۱۳۸٧
» اداره استاندارد ایران :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٧
» آدرس سایت دانشگاه MIT :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٧
» باز هم متالورژی اون هم از نوع ایرانیش :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٧
» یک سایت خوب دیگه :: یکشنبه ۳ شهریور ،۱۳۸٧
» آشنایی با شکل دادن فلزات :: شنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٧
» هند بوک آلومینیوم-متالورژی فیزیکی و فرآیندها :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٧
» سایت برای داشتن خواص مواد فلزی و پلیمری :: دوشنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٧
» آشنایی با مفاهیم پایه عتم شیمی و فیزیک :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٧
» بازهم سایتی از گفتگو درباره مهندسی مواد :: دوشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٧
» استانداردهای نفتی :: یکشنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸٧
» این هم یک سایت در مورد ساخت قطعات صنعتی :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٧
» طرح سئوالات مهندسی :: دوشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٧
» سایت علمی و کاربردی :: یکشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٧
» درباره ی این وبلاگ :: یکشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٧
» سلام :: یکشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٧
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: یکشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٧