1-3-انواع توزیع جریان

دانسیته جریان متوسط برروی کاتد به مقدار جریان کل تقسیم بر سطح کاتد گفته می‌شود. اما چگونگی توزیع دانسیته جریان برروی یک قطعه و مقدار دانسیته جریان در نقاط حساس کاتد و راندمان کاتدی در آن دانسیته جریان را مشخص نمی‌کند. برای این منظور سه نوع توزیع جریان  با توجه به انواع دانسیته جریان، تعریف شده است.انواع دانسیته جریان عبارتند از :]9[

1- دانسیته جریان اولیه primary current density

2- دانسیته جریان ثانویه secondry current density

3- دانسیته جریان مؤثر effective current density

بنابراین با توجه به دانسیته جریانهای فوق می‌توان سه نوع توزیع جریان را تعریف نمود که در واقع توزیع همین دانسیته جریانها می‌باشند.

  
نویسنده : شاپرک ; ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳٩۱
تگ ها :