1-3-1-توزیع جریان اولیه (Primary Current Distribution) :

 

 

 

 

 

 

 

 

توزیع جریان اولیه (P.C.D) توزیع تئوریکی جریان در راندمان کاتدی 100% و پلاریزاسیون صفر می‌باشد. این توزیع بستگی به اندازه ، شکل و ترتیب قرارگیری الکترودها دارد.

شکل 1-1- مدلی از ترسیم خطوط هم پتانسیل که توسط Rousselot مورد استفاده قرار گرفت.

توزیع جریان اولیه را می‌توان با شبیه سازی تعیین نمود. شبیه‌ساز شامل یک پروب متحرک بوده که عبور جریان متناوب و غیر پلاریزه را تعیین می‌کند که از روی یک مدل از آند و قطعه در یک الکترولیت مناسب بدست می‌آید.همچنین جریان اولیه را می‌توان توسط پروب مشخص کننده جریان روی یک مدل قرارگیری آند - کاتد با یک ورق هادی اندازه‌گیری نمود. یا حتی  می‌توان برای شکلهای مختلف هنگامی که هندسه قرارگیری الکترودها نسبتا" ساده باشد آنرا محاسبه نمود.Rousselot برای بررسی توزیع جریان در هول سل  یک مدل از آن با ورق هادی ساخت و الکترودها را با استفاده از رنگ محتوی نقره(Silver paint)‌با هدایت الکتریکی بالا شبیه‌سازی کرد.(شکل 1-1) با این روش وی خطوط پتانسیل و دانسیته جریان اولیه را بدست آورد].10[

  
نویسنده : شاپرک ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳٩۱
تگ ها :