1-3-3توزیع جریان موثر (Effective Current Distribution)

دانسیته جریان موثر قسمتی از جریان می‌باشد که سبب رسوب فلز می‌گردد. در واقع حاصل ضرب دانسیته جریان ثانویه در راندمان کاتدی می‌باشد. دانسیته جریان موثر را می‌توان با اندازه‌گیری وزن یا ضخامت لایه رسوبی بدست آورد.بنابراین دانسیته جریان موثر همیشه کمتر از دانسیته جریان ثانویه می‌باشد مگراینکه راندمان کاتدی 100% باشد که در این صورت مقادیر دانسیته جریان موثر و دانسیته جریان ثانویه و دانسیته جریان اولیه باهم برابر می‌شود. ] 9[

  
نویسنده : شاپرک ; ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳٩۱
تگ ها : hull cell