دسته یندی محیطهای خوردگی

1-Industrial Environment

1-1-mild

1-2-moderate

1-3-sever

2-Rural Environment

3-Water immersion environment  

3-1-Sea water

3-2-Non saline water

4-Chemical Environment

4-1-mild

4-2-moderate

4-3-sever

5-Marine environment

5-1-Atmospheric Zone

5-2-Splash Zone

5-3-Submerged Zone

6-Undeground environment

  
نویسنده : شاپرک ; ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩۱
تگ ها :