جدول برنامه رنگ(paint scedule) براساس استاندارد IPS-E-TP-100

SERVICE APPLICABLE PAINT SYSTEMS
  TYPICAL PAINT LIFE
TIME TO FIRST MAINTENANCE
(YEARs)
RURAL
ENVIRONMENT
INDUSTRIAL
ENVIRONMENT
CHEMICAL ENVIRONMENT
(SEE ALSO
IPS-E-TP-270&620)
MARINE &WATER
ENVIRONMENTS
(SEE ALSO IPS-E-TP-270&620)
MILD MODERATE SEVERE MILD MODERATE MARINE
ATMOSPHERE
SPLASH
ZONE
SEA &
SALINE WATER
NON
SALINE
WATER
1-STRUCTURAL STEEL WORK,COLUMNS,VESSELS,HEAT TRANSFER EQUIPMENT,STEEL STACKS,ETC
1-1-BOLTING,FLOOR GRATINGS,LADDERS,STAIRTREAD,HANDRAILING,ELECTRICAL FIXTURES,FENCING,ETC
NOTE:
hot dip galvanizing GROUP 8 TABLE 9
IS THE PREFERRED PROTECTION METHOD.
*ONLY ALLOWED FOR PARTS WITH BROWN OR BLACK COLOR.
LO0NG
(10-15)
4C 5B 5C 5D 5D 8A 8D ----- ----- -----
MEDIUM
(5-10)
4B 4C 5B 5C 5C 5D 8C ----- ----- -----
SHORT
(LESS THAN 5)
4A 4B 4C 5B 5B 5C 8B ----- ----- -----
1.2. STRUCTURAL STEELWORK.FABRICATED STEELWORK COLUMNS,VESSELS,HEAT TRANSFER EQUIPMENT,STEEL
STACKSMETC(EXTERNAL SURFACE)
Note:
FOR INSULATED SURFACES ONE COAT OF FINISHING
PAINT(35 MICRONS)CAN BE OMITTED.
1.2.1-FOR SURFACE TEMPERATURE UP TO 74 °C
LO0NG
(10-15)
1C,
7A
1E
6A
7B
3B,
6H
7C
3D
6F
7D
3D
6F
7D
7D 7G ----- ----- -----
MEDIUM
(5-10)
1B   1E
3A
6D
3B
6E
7C
3C
6F
7C
7C 7F ----- ----- -----
SHORT
(LESS THAN 5)
1A 1B
7A
1C 1D
6B
1D
3B
6B
7B 7E ----- ----- -----
1.2.2-FOR SURFACE TEMPERATURE FROM 74°C TO 120°C1.2.3-FOR SURFACE TEMPERATURE UP TO 500 °
C.
LO0NG
(10-15)
2A 2B
4C
2B
4B
5D
2B
7C
2C
7D
7D 2C ----- ----- -----
MEDIUM
(5-10)
4B 4B
7A
4B
7B
4B
7B
2B
7C
7C 2B ----- ----- -----
SHORT
(LESS THAN 5)
4A 4A 4A
7A
4A
7A
4B 7B 2A ----- ----- -----
1.3-VESSELS,SEPARATORS(INTERNAL).   5D ----- ----- -----
1.4-heat exchangers(INTERNAL)UP TO 120°C
NOTE : ONLY CHANNELS AND FLOATING HEADS
SEE APPENDIX C & IPS-E-TP-350 ----- ----- -----
7D,7I ----- ----- -----
2-STEEL PIPING.
2.1-EXTERNAL
2.2-INTERNAL
  AS IN 1.2 OF THIS TABLE
SEE IPS-E-TP-350
----- ----- -----
3-MISCELLANEOUS MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT,
FIRE-FIGHTING AND FIRST AID EQUIPMENT
MACHINARY,PUMP,MOTOR,SWITCH TRANSFORMER,ETC.
----- TO THE MANUFACTURE'S STANDARDS,UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ----- ----- -----
4-INSTRUMENTS,INSTRUMENT PANELS,CONSOLES AND CABINETS. ----- TO THE MANUFACTURE'S STANDARDS,BUT WITH SPECIFIED COLOR IF APPLICABLE ----- ----- -----
5-WATER BOXES OF COOLERS AND CONDENSERS
5.1-FRESH WATER COOLING.
5.2-SEA WATER COOLING
  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 3D
7I
6-GALVANIZED SURFACES.   6H
7A
6H
7A
6I
7B
6I
7C
6I
7D
6I
7D
----- 6I
7D
6I
7C
-----
7-OIL ANDGAS PIPELINES
7.1-ABOVE GROUND PIPING FLANGES,VALVES,FITTINGS,
METER RUNS,PIPE SUPPORTS,VESSELS AND
FABRICATION.
7.2-UNBURIED UNDERGROUNDE STRUCTURES (SUCH AS
VALVES IN VALVE BOXES IN UNDERGROUND GAS
PIPELINES)
7.3-UNDERGROUND STRUCTURES
  AS IN 1.2.1 OF THIS TABLE


11A


SEE IPS-E-TP-270
----- ----- -----
8-STORAGE TANKS (EXTERNAL).
8.1-bottom plate (ALL TANKS,HORIZONTAL AND VERTICAL)
  ONLY SHOP TREATMENT(SEE CLAUSE 8.4.5)
WHEN A TANK OR VESSEL RESTS ON A SADDLE OF CONCRETE OR BRICK.
WORK .THE BEARING SURFACE OF THE LATTER SHALL BE HEAVILY COATED
WITH PETROLEUM JELLY TAPE (SEE APPENDIX B)


----- ----- -----
8.2-SHELL AND FIXED ROOF PLATES AND FLOATING ROOFS.   AS IN 1.2 OF THIS TABLE ----- ----- -----
8.3-MISCELLANEOUS TANK PARTS
8.3.1-STAIRWAYS,STAIRTEAD,GANGWAYS,STAYINGS
AND OTHER EXTERNAL,PARTS
  AS IN 1.1 OF THIS TABLE ----- ----- -----
8.3.2-PONTOONS INTERNAL   GENERALLY NOT REQUIRED BUT USE PAINT SYSTEM AS IN
1.1 OF THIS TABLE IF DEEMED NECESSARY
----- ----- -----
8.3.3-FOAM LINES   AS IN 2 OF THIS TABLE ----- ----- -----
9-STORAGE TANKS (INTERNAL)(SEE ALSO APPENDIX C) LO0NG
(10-15)
----- ----- ----- ----- 3E
7L
7I ----- ----- 3E
6G
7J
8D
9F
3D
4C
5D
6G
7D
7J
8C
10A
10B
NOTE 2:FOR LARGE POTABLE WATER ONLY PAINT
SYSTEM 10A OR 11A SHALL BE USED.FOR
SMALL POTABLE WATER TANKS GROUP 8 OF
TABLE 2 IS PREFERRED.
MEDIUM
(5-10)
----- ----- ----- ----- 3D
7K
7H ----- ----- 3C
6G
7H
8C
9E
7D
3C
4B
5C
6G
7B
7K
10A
10B
STORAGE TANKS(INTERNAL)CONTINUED SHORT
(LESS THAN 5)
----- ----- ----- ----- 3C
7J
7G ----- ----- 6E
7H
8A
9D
7C
3B
4A
5B
6F
7A
7K
10A
10B
10-MARINE AND OFFSHORE STRUCTURES.
10.1-JETTY STRUCTURES.
10.1.1-IMMERSION PORTION (INCLUDING 1 METER BELLOW
THE SEA BED LEVEL(MUD LEVEL)
  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 7L -----
10.1.2-TIDAL AND SPLASH ZONE
(SEE ALSO IPS-E-TP-270 &620)
  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 7M ----- -----
10.1.3-SUPERSTRUCTURE ZONE   ----- ----- ----- ----- ----- ----- AS
1.2&3
of this
table
----- ----- -----
11-PLANT BUILDING.(SEE ALSO IPS-C-TP-102 APPENDIX A)
11.1-EXPOSED STEEL WORKS.
  1E
4A
1F
4B
7A
1F
4B
7B
7D 7D 7D ----- ----- ----- -----
11.2-BUILT -IN STEEL WORK   1E
4A
1F  4A 4A 5B 7I ----- ----- ----- -----
11.3-GALVANIZED OR ALUMINIUM WINDOWS AND DOORS
ETC.
  ----- 2A 2A 2A 2B 2B 7D ----- ----- -----
11.4-CONCRETE.   1B 1B 1B 7A 7B 7C 7I 7J 7J 7I
11.5-SWIMMING POOL.   ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 6F
11.6 WOOD WORK.   1A 1A 1B 1B 1C 1D 1D ----- ----- -----

این جدول را می توان در استاندارد ژیدا کرد ولی اصلا واضح نیست ./خلاصه قدرش رو بدونید

  
نویسنده : شاپرک ; ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳٩۱
تگ ها :