بی متال ها

بی متال ها از طرق مختلفی ساخته می شوند

1-از طریق جوشکاری به نام buttering یا از طریق جوشکاری با اشعه الکترونی

2-از طریق جوشکاری انفجاری

3-از طریق نورد که به آن cladding  / roll bonding نیز می گویند.(برای ساخت اواپراتورهای یخچال و ورقهای آلومینیوم به نام Alclad نیز این روش به کار می رود)

به سایت زیر مراجعه کنیدبد نیست

http://www.zodiacmetal.in/products.htm

http://shivalikbimetals.com/home.htm

  
نویسنده : شاپرک ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱