در چه مواقعی فلزات را رنگ می زنند؟

رنگ زدن فلزات فقط در موارد زیر انجام می شود:

1-محیط خیلی اسیدی یا خیلی قلیایی باشد(مثلا برای روی PH  در خارج از محدوده 5-12 باش یا برای فلز آلومینیوم خارج از 4-8 باشد

2-فلز مستقیما در تمای با مواد شیمیایی خورنده باشد

3-برای دکوراسیون

4-برای داشتن مقاومت به اصطکاک بالا

/ 0 نظر / 16 بازدید