فرآیند رنگ زدن کی باید متوقف شود

1-دما کمتر از 4 درجه یا بیشتر از 35 درجه سانتی گراد باشد

2-رطوبت نسبی بیشتر از 80% باشد

3-وجود گرد و غبار و نم(باران ف برف و...)

4-هنگامی که هوا طی 2 ساعت تغییر نماید!

مرجع IPS-E-TP-100

 

/ 0 نظر / 22 بازدید