سایتی در رابطه با خرید و فروش خودرو

ظاهرا از سایتهای علمی پولی نمی توان درآورد.

در اینجا یک آدرس را می گذارم که برای خرید و فروش ماشین است.مسلما دلالی خوب پولی داره گریه

http://iran-tejarat.com/SellAndBuy/Vehicles.html

برای اطمینان از ضخامت رنگ هم از این پروب ها(قلم ها) استفاده کنید.

http://feriog.net/market.aspx?p_id=1828

خدا بخیر بگذرونه

/ 0 نظر / 17 بازدید