# آبکاری

1-3-2-توزیع جریان ثانویه (Secondry Current Distribution)

1-1-1-توزیع جریان ثانویه (Secondry  Current Distribution) توزیع جریان ثانویه (S.C.D) توزیع واقعی جریان با درنظر گرفتن پلاریزاسیون می‌باشد .دانسیته جریان ثانویه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید